Психолог, тренер ШПР: Елакова Светлана Владимировна